Založení veřejné sbírky a změna čísla účtu

Dobrý den, v těchto dnech byla na Krajském úřadě v Pardubicích, Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, Oddělení vnitřních věcí, založena veřejná sbírka. Dokument Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky naleznete pod tímto oznámením.

Jedním ze způsobů, jak takovou sbírku založit, bylo získat právnický subjekt, který by takovou veřejnou sbírku zaštiťoval. V tomto případě se nabídla firma Nábytek H.V.H., s.r.o. se sídlem v Pardubicích. Takto založená veřejná sbírka podléhá kontrole Krajského úřadu v Pardubicích. V souvislosti se založením veřejné sbírky musel být založen i nový účet, vedený na tento právnický subjekt. Vzhledem k tomu, že je sbírka pod kontrolou Krajského úřadu, nemusel být účet veden jako transparentní, přesto jsme se rozhodli založit také transparentní účet.

Technicky to bude tak, že nějakou dobu budou oba transparentní účty vedeny paralelně, než vejde do obecného povědomí nově založený transparentní účet. Finanční prostředky získané na transparentním účtu č. 2501275837/2010, název Vyčítal, Jan vedeného u Fio banky, budou beze zbytku převedeny na nový účet.

Adámkův původní transparentní účet naleznete zde 2501275837/2010.

Můj příběh

očima rodičů

Vážení přátelé, kamarádi, možná i vy, kteří se vůbec neznáme, dovolte nám, abychom vás mohli seznámit s příběhem, který prožívá náš syn Adámek. Budeme rádi a vděční, když si najdete chvilku a přečtete si, jak se z dětského smíchu, radosti, upřímného srdce stane němá, smutná tvář, kde srdce má touhu žít, ale hlavička nedovolí, aby bylo zase všechno jako dřív. Aby nám Adámek mohl říct zase ahoj tati, ahoj mami.

Víme, čekáte nehodu, nemoc, ale nic z toho se v příběhu nestalo. Adámkovi je 8 let. Má brášku Honzíka, kterému je 6 a taky má mamku a taťku. Všichni spolu bydlí v jednom bytečku ve městě.

9. května 2017 nastupuje Adámek do Nemocnice Pardubického kraje, Pardubické nemocnice na plánovanou operaci nosních mandlí. Spolu s Adámkem je v nemocnici hospitalizovaná jeho maminka jako doprovod. Během 24 hodin před operací je rozhodnuto, že dojde i ke zmenšení krčních mandlí. Po několika dnech, kdy je Adámek stále hospitalizovaný, začne masivně krvácet. Aspiruje krev, následně dochází k zástavě srdce. Po dlouhé resuscitaci, která trvala přibližně 45min, je Adámek transportován do FN v Hradci Králové, Dětské kliniky, oddělení JIRP. Po krátkém čase přijíždí do FN v HK i tatínek s maminkou. Službu konající lékař rodičům sděluje, že stav Adámka je velmi kritický, že nyní rozhodne 48 hodin. Věřte nám, že žádný rodič nechce v životě slyšet takovou větu. Během několika hodin jde Adámek ještě několikrát na operační sál.

Po několika dnech přichází první předběžná vyšetření. Adámek má poškozený téměř celý mozek. Jen těžko, spíše vůbec člověk nedokáže přijmout tuto informaci, toto sdělení lékařů. Uvědomujete si, že už nikdy nebude nic jako dřív. Ale vlastně toto odmítáte přijmout. A nesmíte to přijmout, protože jinak se tato situace ani nedá zvládnout. Musíte věřit a doufat, že se Adámkův stav bude vyvíjet.

Využijeme tento moment, abychom mohli poděkovat za záchranu života Adámka a to celému týmu oddělení JIRP – větší děti, Dětské kliniky ve FN v Hradci Králové. Neradi bychom při děkování na někoho zapomněli, ale děkujeme všem, kteří se podíleli na záchraně života našeho syna Adámka, všem, kteří ze stavu kritického, posunuli Adámka do stavu stabilizovaného, avšak velice, velice vážného.

Po nějaké době Adámek podstoupil hyperbarickou oxygenoterapii v Městské nemocnici v Ostravě, poté je přeložen zpět na lůžkové oddělení, větší děti Dětské kliniky ve FN v HK. Adámek je v kómatu, má poškozenou značnou část mozku. Dýchá sám, přes tracheostomii, výživa probíhá přes tzv. PEG, hadičkou do bříška. Jeho stav je velmi vážný, ale stabilizovaný. Věříme a doufáme v jeho probuzení a v to, že se bude jeho stav vyvíjet. Následně mají probíhat různé rehabilitační léčby. Víme, že je to všechno na strašně dlouho, ale věříme, že naše úsilí pomůže Adámkovi v jeho další léčbě.

Chceme abyste věděli, že jsme nikdy nic od nikoho nepotřebovali. Mamka s taťkou pracují a vždycky se postarali o Adámka i o Honzíka. Mamka pracuje jako zdravotní sestřička v Nemocnici Pardubického kraje. Tatínek dříve pracoval jako státní zaměstnanec, nyní jako profesionální řidič. Mamka s taťkou vlastně pomáhali a pomáhají ostatním lidem a oba to mají jako poslání.

Potom co se stala Adámkovi tato věc, budeme potřebovat pomoc ostatních, protože jde o tak zásadní zvrat v životě, který budeme jen těžko vlastními silami a prostředky zvládat. Bydlíme ve 3. patře bez výtahu, velmi složitá situace, kterou budeme muset řešit.

Vlastníme běžný osobní automobil, který nebude vhodný pro přepravu Adámka. Budeme potřebovat spoustu zdravotních a rehabilitačních pomůcek, jako rehabilitační kočárek, schodolezy, osobní asistenci v domácí péči, rehabilitační pracovníky. Těch věcí je strašně moc a peněz, které máme, je strašně málo.

Jak můžete Adámkovi pomoci

Vážení dárci a vážení přispěvovatelé, budeme rádi za každou pomoc, ale i za každou dobrou radu. Moc vám předem děkujeme za to, že projevíte snahu pomoci Adámkovi, který žije, ale jde o to, jaký ten život bude mít.

Finančně

Pro ty, kteří by se rozhodli Adámkovi pomoci jakoukoliv finanční částkou, můžete tak učinit příspěvkem na Adámkův transparentní účet 2001343629/2010.

Adámkův původní transparentní účet naleznete zde 2501275837/2010.

Cennou radou

Budeme neskutečně rádi za každou dobrou radu, kterou nám můžete dát.

Darem

Jakýkoliv dárek, od drobností až po velké, nám obrovským způsobem pomůže.

Kontakt

Pokud nám budete chtít cokoliv říci, napsat, zeptat se, pomoci či poradit, můžete tak učinit kterýmkoliv z těchto způsobů.